Villkor hyrbil – Sydafrika

Körkort

Föraren ska inneha ett europeiskt körkort, utan anmärkningar, som är giltigt minst 12 månader efter det att bilen hämtas ut. Föraren måste haft sitt körkort i minst 12 månader för att kunna hyra bil. Varje resenär ansvarar för att dessa krav uppfylls.

Hyrtid

Hyrestiden är beräknad på 24 timmars basis. Minimum hyrestid är 3 dygn.

Deposition

En deposition måste alltid lämnas vid upphämtning av er hyrbil. Ett kreditkort (debitkort godtas ej) måste presenteras när ni hämtar bilen, depositionen på cirka R2 300 reserveras fram till återlämnandet av bilen. Notera att för hyrbilsmodellerna F, H och N krävs uppvisande av två betalkort (varav ett måste vara ett kreditkort) vid upphämtning. Eventuella böter eller skador som ej innefattas i försäkringen dras från det kreditkort som ni registrerat.

Reparation

Alla bilar är bland de senaste modellerna, men det kan trots det hända att något går sönder. Detta står uthyraren för utan kostnad för kunden. Detta gäller självklart inte skador som åsamkats bilen av hyrestagaren. Om något är fel på bilen måste antingen hyrbilsbolaget eller Sydafrikaresor kontaktas omedelbart.

CDW skydd

Alla våra bilar är naturligtvis helförsäkrade vid trafikolyckor. CDW står för Collision Damage Waiver och till skillnad mot många andra hyrbilsfirmor erbjuder vår hyrbilspartner en komplett CDW.

TW skydd

Bilarna är försäkrade mot stöld, men försäkringen omfattar inte personligt lösöre i bilen. Stöldförsäkringen gäller inte om fordonet stjäls med nyckel.

CC – självriskeliminering till noll kronor

Försäkringen täcker alla typer av skador till 100 %. Undantaget är skador som drabbar tredje part, där uppstår en självrisk på max R15 000, samt vid olovlig körning. Kontrollera alltid att det kontrakt ni undertecknar inkluderar full försäkring (Premium Cover).

I händelse av stöld eller olycka måste hyrbilsbolaget kontaktas omedelbart. En full rapport måste lämnas på närmaste polisstation inom 24 timmar efter olycka och 6 timmar efter stöld. Se till att få ett ärendenummer av polisen.

Gränsöverföring

Ett tillstånd för att ta bilen över gränsen till ett annat land måste arrangeras i samband med bokning. Från Sydafrika är det tillåtet att ta bilen till Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och Zambia. Det är INTE tillåtet att ta bilen till Angola och Zimbabwe. Observera även att endast vissa bilar är tillåtna till Moçambique och Zambia. Det är heller inte tillåtet att lämna bilen i Moçambique eller Zambia. Kostnad tillkommer för att hämta hyrbilen i ett land och lämna i ett annat.