Paketresor – Direktiv från EU

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Sydafrikaresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Sydafrikaresor, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302

Under denna hyperlänk får resenären följande information:

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302